Okładka broszury
"Tradycyjne nasiona
- nasze dziedzictwo i skarb narodowy"
Tradycyjne nasiona

W ramch projektu wydaliśmy publikację "Tradycyjne nasiona - nasze dziedzictwo i skarb narodowy" Zapraszamy do czytania:


"Zachowanie i stosowanie tradycyjnych nasion
ma kluczowe znaczenie dla utrzymania
naszej niezależności żywieniowej,
naszego zdrowia i stanu naturalnego środowiska."
Jadwiga Łopata

Spis treści

"... Poznaj pókiś jeszcze młody,
Co kochane było wprzódy,
By twe serce, krwią dziedziczną,
Kochać mogło ziemię śliczną.
Poznaj ziemskie i podniebne,
Bo te skarby Ci potrzebne,
Poznaj wiernych serc puściznę,
Dobrej sławy ojcowiznę..."
Wincenty Pol