Symboliczne protesty

Symboliczny Protest w Bielsku-Białej - 10 czerwca 2008

"TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO."

Symboliczny Protest w Warszawie - 17 maja 2008

"Tradycyjne nasiona TAK! GMO NIE!"

Symboliczny Protest w Krakowie - 7 kwietnia 2008

"TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO."