STOP GMO

Rząd Polski nie informuje swoich obywateli o zagrożeniach GMO. Jest znacznie gorzej, rząd RP okłamuje swoich obywateli mówiąc oficjalnie, że jest przeciw GMO a w rzeczywistości otwiera Polskę na GMO. Rząd RP twierdzi również, że możliwe jest współistnienie (sąsiadowanie) roślin GM z roślinami tradycyjnymi. Tymczasem nie istnieją żadne możliwości zastosowania skutecznych stref buforowych oraz oddzielenia plantacji roślin GMO od gatunków konwencjonalnych, tradycyjnych czy ekologicznych, uprawianych od wielu pokoleń, przystosowanych do warunków glebowych i klimatycznych. Dlatego skażenie biologiczne zasiewami GM przyniesie w niedalekiej przyszłości kres produkcji żywności wolnej od GMO. Konsument będzie miał zatem 'wolny wybór', przebierając do woli w różnych gatunkach genetycznie zmodyfikowanej żywności. Współistnienie upraw GM w środowisku upraw konwencjonalnych/tradycyjnych jest ideą absurdalną i niewykonalną!

ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA (GM) PODAWANA ZWIERZĘTOM DOŚWIADCZALNYM POWODOWAŁA POWAŻNE CHOROBY A NAWET ŚMIERĆ. A WŁAŚNIE TAKĄ ŻYWNOŚĆ JEMY W CORAZ WIĘKSZYCH ILOŚCIACH.

PRAWDA O ZAGROŻENIACH GMO I O ROSNĄCYM SPRZECIWIE WOBEC GMO W POLSCE, EUROPIE, NA ŚWIECIE mi.n. na:

Po angielsku

!!! PRZYSTĄP DO KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO !!!

Dowiedz się więcej o GMO:

Publikacje

Filmy

Konkurs na plakat promujący kampanię "Stop dla GMO w Polsce"

Listy

Linki